Karibu OyKaribu Oy

  • Suomi

“Uudenlaista ajattelua ns. perinteisiin ratkaisuihin”


Yhteistyö Karibun kanssa on ollut sujuvaa ja Karibun suunnittelija on ”tuonut useissa tapauksissa uudenlaista ajattelua ns. perinteisiin ratkaisuihin”.

Yritys: Millog Oy (www.millog.fi)
Yhteistyö alkanut vuonna 2013
Konesuunnittelu:  Optiikan valmistuksessa käytettävien työvälineiden monipuolista suunnittelua. Muun muassa optiikan pinnoitus-, liimaus- ja kohdistustyökalujen suunnittelua.

Optiikan valmistus

Millog Oy:lla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus optisten komponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta omiin tuotteisiin, kuten pimeänäkölaitteisiin, sekä eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu: linssit, prismat, taso-optiikat, optiset ikkunat, optiset pinnoitteet, optiset suodattimet, asteikot ja mittalasit.

Optiikan valmistustapojen monipuolistuminen ja tehokkuuden lisääminen

Viimeisten vuosien aikana optiikan valmistustavat ovat muuttuneet monipuolisimmiksi. Valmistuksessa käytetään esimerkiksi uudempaa konekantaa. Valmistustapojen muuttuessa ja valmistusmäärien noustessa on tarvittu myös uudenlaisia työvälineitä optiikan valmistukseen. Lauri Jolanki Millog Oy Optiikan valmistuksen tuotantopäällikkö kertoo, että valmistustapojen kehittyessä ja valmistusmäärien noustessa on haluttu tehostaa myös valmistusprosessia.

Uudenlaista ajattelua ns. perinteisiin ratkaisuihin

Valmistustapojen kehittyessä ja valmistusmäärien kasvaessa Millog Oy:llä oli lisääntynyttä tarvetta ammattitaitoiselle konesuunnittelulle. Optiikan valmistuksessa käytettävien työvälineiden monipuoliseen suunnitteluun valittiin Karibu Oy.  Millog Oy päätyi valitsemaan Karibu Oy:n suunnittelutoimistoksi aikaisempien kokemuksien myötä. Jolanki toteaakin, että ”hyvät aiemmat kokemukset ovat helpottaneet päätöstä”.

Pitkällä yhteistyösuhteella saadaan parempia lopputuloksia

Millog Oy on ollut tyytyväinen Karibun suunnittelijaan ja hänen ammattitaitoonsa. Jolanki kertoo, että yhteistyö Karibun kanssa on ollut sujuvaa ja Karibun suunnittelija on ”tuonut useissa tapauksissa uudenlaista ajattelua ns. perinteisiin ratkaisuihin”. Jolangille on erityisesti jäänyt mieleen suunnittelijan ja operaattoreiden välinen yhteistyö; ”toimiminen ja keskustelut ovat olleet luontevia ja tuloksekkaita”. Operaattoreilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka käyttävät suunnittelun tuloksia (työvälineitä).

Karibu Oy ja Millog Oy on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden. Jolanki kokeekin, että pitkissä yhteistyösuhteissa saadaan parempia lopputuloksia, kun tiedetään ja tunnetaan toisen toimintatavat.

Suunnittelijan ammattitaito ja laatu

”Aikatauluissa ja laadussa ei ole myöskään moitittavaa”, toteaa Jolanki. Hän näkee, että myös kiireellisetkin tapaukset ovat hoituneet hyvin.  ”Yhteistyö on ollut asiantuntevaa, ja on ollut helppo luottaa suunnittelijan tietoihin ja taitoihin esimerkiksi työtapakohtaisten tolerointien suhteen”, kiteyttää Jolanki.

Jolanki suositteleekin mielellään Karibun suunnittelupalveluita ja haluaa kiittää erityisesti Karibun suunnittelijaa ”Kiitos hyvästä yhteistyöstä!”