Karibu OyKaribu Oy

  • Suomi

Kesätyöpaikka Karibu Oy:ssä


Karibu Oy on suomalainen konsultoiva insinööritoimisto, jolla on pitkä historia etenkin ilmastoinnin erikoisosaamisesta ja teollisuussuunnittelusta Suomessa ja ulkomailla. Olin yrityksessä kesätyöntekijänä, mutta yllätyin siitä kuinka nopeasti yritys antoi minulle mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviini.

Karibulla työskennellessä korostui luottamus työntekijöihin ja heidän kykyihinsä. Yrityksen toimitusjohtaja keskusteli ja perusteli projektia varten tekemänsä päätökset ja kritiikkiä pystyin myös esittämään. Yrityksen toiminnan kehittäminen oli reaaliaikaista ja mukautumiskyky uusiin toimintatapamalleihin nopeaa. Hyvät ehdotukset huomioitiin ja otettiin käyttöön hyvin lyhyillä käyttöönottoajoilla.

Karibulla toimiessa vastuista huolehtiminen ja pysyminen sovituissa aikatauluissa muodostuivat tärkeimmiksi työntekijöille asetetuiksi vaatimuksiksi. Kommunikaatio oli avainasemassa, jos projektien aikatauluihin tuli muutoksia. Projektointi ja projektien hallinta olikin yrityksessä erittäin tehokasta, mikä sopi omaan työskentelyyni erittäin hyvin. Olin aina tietoinen, mitkä tehtävät olivat vastuullani.

Aloittaessani tein lähinnä markkinointiin kuuluvaa asiakaskunnan kartoitusta ja selvityksiä tehokkaista tavoista markkinoida Karibun palveluja. Työjakson edistyessä sain yhä enemmän mahdollisuuksia kehittää yrityksen teknillisten ohjelmistojen ja järjestelmien toimintatapamalleja ja osallistua aktiivisesti yrityksen projekteihin teknillisen laskennan ja asiakirjojen luomisen osalta. Kyvykkyyteni huomattiin, ja työtehtäväni kehittyivät vahvuuksieni mukaan. Karibulla työskentely olikin mukavaa juuri siksi, että työntekijät kohdattiin ihmisinä.

Karibun kesätyöntekijä vuonna 2016.